Az adatkezelési tájékoztató célja

Az F-Consulting Kft. (2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 20., a továbbiakban,
szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri
el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai
Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi
irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.f-consulting.hu címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben
értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja
meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, support@f-consulting.hu és +3624300300
elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: F-Consulting Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 20.

Adószám: 12765809-2-13

Telefonszám: +3624300300

E-mail: support@f-consulting.hu


Adatvédelmi tisztviselő

Név: Fülöp Győző

Telefonszám: +3624300300


A kezelt személyes adatok köre


Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Név, Email, Cégnév, Telefonszám, cím adatok


Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a
kezelt adat:

· az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

· a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki
erre jogosult;

· a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;

· a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


Cookie-k (Sütik)


A sütik feladata

· megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra
begépelni őket;

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során
olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a
sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:


https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé
teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal
számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó
weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja
leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k
nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen
általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a
weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.


Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Adwords cookie
Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója
hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és
SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google
Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például
arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes
hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi
interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő
értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó
számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k
néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján,
hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által
már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie
: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak
látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy
információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára
vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a
látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a
„__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő
jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány
hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb
hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google
Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k
: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton
található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie:
Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie
: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie
: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie)
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés
készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal
tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap
használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak
személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook
felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos
funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb
tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:


Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Név, Email, Cégnév, Telefonszám, cím adatok, szállítási cím adatok


Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Név, Email, Cégnév, Telefonszám


Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenységet cégünk végzi.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a
hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és
e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

Hírlevél leiratkozás minden levél végén, vagy ügyfélszolgálatunkon
keresztül is lehetséges.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson,
illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson
alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük
ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

· 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információ-szabadságról (Infotv.);

· Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR);

· 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

· 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról (Hpt.).


Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével
kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által
használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott
oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek
számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét
vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván
lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az
érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során
generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer
az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor,
illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes
felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag cégünk fér hozzá.Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

Adatot a saját rendszerinkben kezelünk. Szállítás és online fizetés esetén
a szállító és a bank lehetséges adatfeldolgozó.

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a
megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett
nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári
jogi elévülési időn belül kezeli.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi
jogok illetik meg:

· személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt,
valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az
azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az
azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is
kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön
adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal
kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és
panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát
azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is.
Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül
válaszolja meg Adatkezelő.


Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a
14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk
szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

· információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni
fogja;

· a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

· az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;

· ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;

· az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás),
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és
ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén
Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás
teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az
Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes
adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor
a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja
az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér
hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.


Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult
arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat:

· személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

· az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;

· a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

· a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy
területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:

· az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra

· vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;

· az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

· az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az
adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy
kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott
adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát
az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti,
hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára
továbbítsa.


Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.


Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:

· Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az
adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns
adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános
Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII.
tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.